سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اذردخت مظاهری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی آخته – گروه مهندسی اپتیک ولیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
جواد زربخش – انستیتو مخابرات، دانشگاه جان کپلر، لینز، اتریش
ابوذر حمیدی پور – مرکز تحقیقات الکترونیک خودرو و الکترونیک صنعتی، فیلاخ، اتریش

چکیده:

در این شبیه سازی با استفاده از فیبر بلور فوتونی تکمد با ساختار هگزاگونال ، یکلیزر فیبری بلور فوتونی تکمد طراحی شده است . در این شبیه سازی نشان داده خواهد شد که ، در این نوع ساختار لیزر فیبری، سطح مقطع موثر هسته بسیار کوچکتر از سطح مقطع موثر هسته در لیزر فیبری معمولی تکمد می باشد و با در نظر گرفتن پمپ مولتی مد با شدت مشابه برای هر دو ساختار ، جذب شدت پمپ و تقویت شدت سیگنال در لیزر فیبری بلور فوتونی تکمد ، ۶,۴ برابر بزرگتر از جذب شدت پمپ و تقویت شدت سیگنال در لیزر فیبری معمولی تکمد بدست میآید