سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رضا طاهری مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا – دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسماعیل رودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا – دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرزایی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده هوافضا

چکیده:

در کار حاضر، جریان سیال آرام روی یک سیلندر با مقطع مستطیلی و تحت زاویه حمله درون یک کانال، با روش شبکه‌ای بولتزمن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. اعداد رینولدز به کار رفته کمتر از ۲۵۰ بوده زاویه حمله سیلندر در محدوده ۰ تا ۳۵ درجه تغییر می‌کند. نتایج کمی و کیفی حاصل از این روش با نتایج سایر محققان که از معادلات ناویر استوکس به عنوان معادلات حاکم استفاده کرده‌اند، مورد مقایسه قرار گرفته و توافق نسبتا خوبی بین آنها مشاهده شده است.