سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی،کارشناس ارشد شر

چکیده:

با استفاده از شبکه بی ساختار مثلثی می توان محیط سیال اطراف اشکال هندسی نامنظم و پیچیده را به صورت شبکه المانهای مثلثی (F.E.M.) گسسته سازی نمود. برای مدلسازی عددی جریان دو بعدی با استفاده از معادلات میانگین عمقی (S.W.E.) به همراه مدل آشفتگی مناسب می توان استفاده نمود. معادلات مورد استفاده با بکارگیری شمای گالرکین روش احجام محدود (G.F.V.M.) قابل گسستهسازی می باشد. مدلهای چسبندگی گردابه ای ثابت (C.E.V.) و شبیه سازی گردابه بزرگ ( L.E.S) برای مدلسازی آشفتگی جریان مورد آزمون قرار گرفت. جهت صحت یابی نتایج آزمایشگاهی جریان در یک کانال با گشودگی ناگهان (Sudden Fxpansion) بعنوان نیمه ای از تقارن جریان در پشت یک پایه چهار ضلعی مورد مقایسه قرار گرفته است.