سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا گودرزی – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا مساح بوانی – استادیار دانشکده مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
باقر ذهبیون – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شبیه سازی بارش – رواناب در بسیاری از مطالعات هیدرولوژیکی، از جمله بررسی اثر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه، پیش بینی سیلاب و برنامه ریزی منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدل SWAT یک مدل سری زمانی توزیعی است که مبنای فیزیکی دارد. این مدل قابلیت اتصال به GIS را دارد، لذا حجم وسیعی از داده ها به صورت لایه های اطلاعاتی مانند کاربری اراضی، خاک و DEM با استفاده از توانمندیهای GIS توسط مدل بکا ر می رود . از این مدل می توان در مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های وسیع و پیچیده استفاده نمود. در این مطالعه اقدام به آماده سازی این مدل برای حوضه آبریز قره سو شده است. در مجموع شبیه سازی جریان رودخانه دراین حوضه با استفاده ازاین مدل رضایتبخش می باشد.