سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روح الله درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی، دانشگاه تهران
منوچهر حقیقی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله یک روش مناسب برای گسستن معادله جریان سیال در محیط متخلخل شکافدار و براساس این روش حجم محدود همراه با شبیه سازی ارائه شده است. استفاده از روش حجم محدود امکان بکارگیری گریدها با اندازه ها و شکلهای گوناگون را فراهم می کند. برای گرید بندی مخزن از گرید های نامنظم و مثلثی شکل استفاده شده است و ترکها بر روی اضلاع این گریدها و منطبق بر آنها و بصورت گریدهایی مستقل در نظر گرفته شده اند. استفاده از این روش گریدبندی باعث می شود که شکل و جهت ترکها را بتوان حفظ کرد از طرف دیگر در هر منطقه از مخزن که تغییرات خواص سنگ و سیال زیاد باشد می توان از گریدهای کوچکتر استفاده کرد اینکار برای افزایش دقت نتایج شبیه سازی ضروری است. این مدل شامل اتصال میان ماتریس و ماتریس، اتصالمیان شکاف و ماتریس و اتصال میان شکاف و شکاف است. در این کار دو حالت جریان دوبعدی و سه بعدی بررسی و شبیه سازی شده اند.