سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا نیک پوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی – دانشگاه تبریز
پیام خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی – دانشگاه تبریز
امیر ملک پور – دانشجوی دکترای سازه های آبی – دانشگاه تبریز

چکیده:

سیلاب ها از مهمترین جریانهای غیر دائمی هستند که در زمان و مکان تغییر می یابند و پیش بینی رفتار آنها درپروژه های مهندسی دارای اهمیت بسزایی می باشد. مدل سازی این پدیدهبا روشهای ریاضی به مهندسین طراح کمک می کند تا به شناخت تاثیرات جریان در مسیر رودخانه و اطراف آن پی ببرند و بتوانند رفتار آن را پیش بینی کنند.
روش ماسکینگام برای روند یابی سیل دررودخانه ها به کار می رود. اساس این روش معادله ی پیوستگی بوده و نیازمند رابطه ی بین ذخیره و دبی خروجی می باشد. چنین رابطه ای برای مخازن سدها یک تابع مشخص و منحصر به فرد است، اما برای رودخانه ها دارای شکل حلقوی بوده که مسائل مربوط به روند یابی سیل در رودخانه ها را قدری پیچیده می کند.
در این مقاله اصول تئوریک مدل ماسکینگام تشریح و برنامه ی کامپیوتری آن به زبان MATLAB ارائه شده است که با استفاده از این برنامه می توان جریان سیلاب در رودخانه ها را شبیه سازی نمود.