سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله موسوی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، مربی
سید عبدالرضا گنچعلیخان نسب – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار
حسین گل خندان – پژوهشکده هوا و دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مربی

چکیده:

در این مقاله، مولفه های سرعت، ضریب فشار، ضرائب برا، پسا و همچنین تعیین زاویه واماندگی بر روی انواع ایرفویل NACA بصورت عددی با استفاده از نگاشت همدیس بدست می آیند . یکی از مهمترین قسمتها در روش حل عددی جریان سیال، تولید شبکه محاسباتی است که در کار حاضر از طریق نگاشت همدیس به انجام رسیده است . روش نگاشت همدیس مبتنی بر انتگرال گیری عددی از تبدیل شوارتز -کریستوفل می باشد . از مزایای این روش می توان به سادگی و دقت زیاد آن اشاره کرد . معادلات جریان بصورت د و بعدی و تراکم پذیر با استفاده از مدل اغتشاش k-ε استاندارد بر مبنای روش حجم محدود حل می شوند . مطابقت نزدیک بین پیش بینی های روش حاضر و نتایج تجربی نشان می دهد که این روش در مورد تمام جریانهای دو بعدی با هندسه های متفاوت قابل استفاده است