سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد محجوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی افشار – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه تحقیقات نشان داده اند که بهترین روش در حل مسایلی مشابه ضربه قوچ که در آنها اثرات مربوط به چرخش و اصطکاک در جریان غیر قابل صرفنظر بوده و به اصطلاح جریان آشفته می باشد، روش خطوط مشخصه است چون این روش دارای قابلیت بالایی در حل مسایل با پیچیدگی بالا را دارد. در طراحی خطوط انتقال بایستی از ایجاد فشار منفی که منجر به جدایی ستون آب می شود اجتناب بعمل آید. منفی شدن فشار در پایین دست سیستم پمپاژ ناشی از موج منفیی است که بواسطه از کار افتادن پمپ تولید و بسمت پایین دست منتشر می شود. در این مقاله با استفاده از روش خطوط مشخصه ، جریان گذرا در سیستم انتقال پمپاژ ، شبیه سازی شده و مقادیر دبی و هد پمپاژ در زمانهای مختلف محاسبه شده است. محاسبه سرعت وفشار جریان آب در لوله ها نیز وظیفه مدل شبیه ساز است. کارایی مدل شبیه ساز و صحت فرایند شبیه سازی با حل یک مثال عددی نشان داده شده است.