سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی زارع – دکترای تخصصی و زلزله شناسی مهندسی
امین زاهدی خامنه – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

وضعیت لرزه خیزی تهران و وجود گسلهای بنیادی نظیر گسل شمال تهران در گستره شهری همواره موجب نگرانی از یک رویداد مخرب دراین شهر بوده است مساله این است که هیچ داده ای از جنبایی گسل شمال تهران در یک زلزله شدید در دسترس نیست. دراین مقاله با توجه به نگاشتهای حاصله درمنطقه البرز و نگاشتهای موجود از زلزله های کوچک رخداده برروی گسل شمال تهران زلزله محتمل از فعالیت مهم قابل رخداد برروی گسل شمال تهران شبیه سازی شده است.