سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ایران نژاد – عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر فرزانگان – عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
سیدمحمد رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ،دانشکده مهندسی معدن، متالو

چکیده:

مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای، روشهای مؤثر و مفیدی جهت طراحی، تحلیل، بهینه سازی و کنترل خودکار عملیات واحد مختلف می باشند که در صنایع فرآوری مواد معدنی اخیرٌا گسترش فراوانی یافته است. با توجه به اینکه طبقه بندی مواد دانه ای از زیرفرآیندهای مهم در مسیرهای فرآوری به شمار می رود، مدلسازی و شبیه سازی هیدروسیکلون ها که بیشترین کاربرد را در طبقه بندی دارند، حایز اهمیت است. در این مقاله سعی شده است تا بهکمک صفحه گسترده اکسل(Excel) یک برنامه شبیه سازی برای هیدروسیکلون ارایه شود. مدلی که در این شبیه سازمورد استفاده قرار گرفته است، مدل شناخته شده پلیت (Plitt) برای هیدروسیکلون است. پارامترهای مدل پلیت شامل حد جدایش تصحیح شده، تیزی (دقت) جدایش، تقسیم جریان بین سرریز و ته ریز و افت فشار می باشند. همچنین مقادیر ثابتی که بر اساس آنها این متغیرها تعیین می شوند شامل قطر، دهانه ورودی، ته ریز و سرریز هیدروسیکلون و همچنین ویژگیهای بار ورودی می باشد. مدل رایج پلیت مستقل از توزیع اندازه خوراک بود به همین خاطر این مدلتوسط فلینتاف(Flintoff) و همکارانش در سال ١٩٨٧ اصلاح و ارایه شد و برای دقت بیشتر، ضرایب کالیبراسیون به روابط محاسبه پارامترها اضافه شد. از مزایای این شبیه ساز، قابلیت و سادگی کاربرد صفحه گسترده نسبت به نرم افزارهای تخصصی (که عمدتًا تحت سیستم عامل DOS هستند) می باشد. همچنین دسترسی و آشنایی اغلب کاربران به محیط اکسل، دسترسی آسان و سریع به داده ها جهت اصلاح یا تغییر شرایط عملیاتی، بررسی نحوه عملکرد هیدروسیکلون و ارایه داده های محصول به شکل جدول و نمودار جهت بررسی و تحلیل سریعتر و بهتر، از دیگر مزایای این شبیه ساز می باشد.