سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد نجاری لواسانی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود حبیبیان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل رشیدنیا – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین صفری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در کار حاضر برای پیش بینی رفتار سیال در هیدروسیکلون معادلات ناویر استوکس در سه بعد توسط نرم افزارفلونت (FLUENT) با موفقیت حل گردیده ا ست . برای بیان آشفتگی نیزاز مدل استاندارد K-eاستفاده شده است. ورودی نرم افزار در درجه اول هندسه وشبکه بندی هیدروسیکلون می باشد که توسط نرم افزار گامبیت ( GAMBIT ( طراحی و به سیستم داده میشوند ؛ سایر داده های مورد نیاز شامل مقادیر دبی ، فشار ومقادیر K و ε ورودی میباشند . برای بالابردن سرعت محاسبات وجلوگیری از بروز ناپایداری در حل دستگاه معادلات با مشتقات جزئی از داده های آزمایشی برای شرایط مرزی استفاده شده است . برای تطابق نتایج حاصل از مدل با داده های آزمایشی نیز از یک هیدروسیکلون ١٠/٨ سانتیمتری استفاد ه شده و برای این کار پس از تزریق ذرات نشانگر رنگی به هیدروسیکلون مسیر حرکت آنها توسط یک دوربین دیجیتال و با سرعت٢٧ فریم در ثانیه فیلمبرداری وتوسط کامپیوتربررسی گردیده است