سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد صانعی – کارشناس ارشد سازمان صنایع هوافضا – گروه صنایع یامهدی (عج)
علیرضا نوین زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعیده رمضانی ثانی – کارشناس ارشد سازمان صنایع هوافضا – گروه صنایع یامهدی (عج)

چکیده:

در این مقاله حرکت ۳ بعدی یک دیسک دوار ۶ درجه آزادی مورد بررسی قرارگرفته است. افزودن بعد سوم به مسئله، روابط سینتیک و سینماتیک را به صورت قابل توجه ای پیچیده می کند، به طوری که افزودن یک بعد نه تنها مولفه سومی را به بردارهای نیرو، شتاب خطی و ممنتوم خطی اضافه می کند، بلکه وجود آن در حالت کلی دو مولفه جدید به بردارهای نیرو، گشتاور، سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای و ممنتوم زاویه ای اضافه می کند، که برای ارتباط این نیروها با نیروهای خارجی روش باندگراف روش بسیار مناسبی برای شبیه سازی این حرکات می باشد. در این روش نیروهای خارجی توسط باندهای نیرو و گشتاور به عنوان ورودی به سیستم اعمال می شوند و نهایتا می توان کلیه حرکات دیسک دوار ازجمله حرکت تقدیمی ژیروسکوپ را بررسی نمود