سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
مهدی شرفا – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر مساله آلوده شدن آب های زیر زمینی به وسیله فلزات سنگین توجه زیادی را به خود جلب کرده است . به منظور حفاظت از آبهای زیر زمینی بایستی بتوان حرکت فلزات سنگین را در خاک پیشگویی کرد . پیشگویی آلودگی بالقوه آب های زیر زمینی از نظر بهداشتی بسیار مورد توجه است؛ و همچنین برای پاکسازی مکان های آلوده به این فلزات نیز ضروری است . هدف از این مطالعه توصیف حرکت کادمیم در خاک است .