سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید بنی آدم – شیراز، دانشگاه شیراز دانشجوی دکترای بخش مهندسی شیمی
جمشید فتحی کلجاهی – شیراز، دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – شیراز، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله حلقه تولید م تانول شبیه سازی شده است . هدف از این شبیه سازی ارائه یک برنامه کامپیوتری است که بتوان با وارد کردن دبی و جزء مولی اجزاء خوراک در آن، دبی هر جریان و جزء مولی هر ماده را در جریانهای حلقه تولید متانول واحد پیشتاز پیش بینی کرد . در این محاسبات حلقه سنتز متانول ب ه سه مرز تقسیم شده است . در این سه مرز از طریق نوشتن معادلات موازنه جرم مجموع اً ٣٧ معادله با ٣٧ مجهول به دست می آید، که به علت وجود ١٠ مجهول وابسته دستگاه معادلات غیرخطی به وسیله روش همگرایی چند بعدی نیوتن حل شده است . مقایسه نتایج مدل با داده های واحد متانو ل مجتمع پتروشیمی شیراز از توافق خوبی برخوردار می باشد