سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حسن قاجار – آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) دانشکده مهندسی شیمی،
سید حسن هاشم آبادی – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مطالعه فرآ یند خشک شدن انجمادی نمونه پلیمر اسفنجی ژلاتین که در پزشکی به عنوان هموستات مورد استفاده قرار می گیرد ، با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار FLUENT 6.3 شبیه سازی شده است . بدین منظور ناحیه خشک و منجمد به صورت دو قسمت جداگانه در نظر گرفته می شود و انتقال جرم و حرارت به طور هم زمان بررسی شده و تغییر فاز یخ به بخار با استفاده از کد محاسباتی UDF در نظر گرفته می شود. توزیع دمای نمونه به صورت تابعی از ضخامت و زمان خشک شدن به دست آمده است ونتایج نشان میدهد سرعت خشک شدن ماده پلیمری با افزایش میزان رطوبت افزایش یافته و با گذشت زمان کاهش می یابد .در نهایت نتایج شبیه سازی با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است .