سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مونا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهن
محمود یعقوبی – استادبخش مکانیک دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
ابراهیم گشتاسبی راد – استادیار بخش مکانیک دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانی

چکیده:

در این مطالعه یک خشک کن پاششی با صفحه پخش کننده و دیوار دو جداره با هوای خنک کن بروش حل عددی، مدلسازی شده است . هوای محیط از یک فن دمنده وارد جداره دوم شده و از مسیری مارپیچ که بوسیله قرار دادن تسمه هایی میان جداره اصلی محفظه خشک کن و جداره دوم ایجاد شده، عبور می نماید . هوای گرم در خلاف جهت جریان هوای خنک کن از وسط خشک کن وارد
محفظه اصلی می شود . چگونگی جریان چرخشی در قسمت خنک کن و محاسبه ضریب جابجایی جهت منظور نمودن اثر تسمه ها در جداره دوم با استفاده از مدل خاصی انجام شده است . با دانستن شرایط مرزی، بهره گیری از یک کد محاسباتی و بکار بردن مدل جریان آشفته RNG k-ε در دو حالت پاشش و بدون پاشش شیر، توزیع فشار، سرعت و دما در محفظه اصلی و توزیع دما در دیوار ه بدست آمده است . نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و هماهنگی خوبی میان آن دو ملاحظه گردیده است .