سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – پژوهشگاه نیرو – گروه سازه ایران
بابک اسماعیل زاده حکیمی – مرکز توسعه فناوری نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی اجمالی خطاهای بشری و تئوری حاکم بر مدلسازی آن بعنوان یک کمیت تصادفی در تحلیل قابلیت اعتماد، روند شبیه سازی آن با استفاده از روش (LHS) Latin Hypercube Sampling بعنوان یکی از روش های شبیه سازی مبتنی براهمیت، معرفی شده است . در ادامه نیز، ضمن معرفی کمیت خروج از مرکزیت اعضای برج در محل اتصالات بعنوان یک خطای آگاهانه، نتایج شبیه سازی آن در روند طراحی، ساخت و تست یک برج انتقال نیرو، توسط نرم افزاری که بهمین منظور در محیط VB توسعه یافته است، بصورت گرافیکی نمایش داده شده است .