سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سلمان خسروی –
اسماعیل خوشروان آذر – دکتری مهندسی مکانیک –استاد مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تبری

چکیده:

دراین نوشتار با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری بر اساس معادلات موازنه حرارت و جرم داده های طراحی ترمودینامیکی سیستم سرمایش جذبی دو مرحله ای با محلول آبی لیتیوم بروماید – لیتیوم نیتریت( LiBr − LiNo ( 3 مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین تاثیر دما های مختلف هر یک از اجزا سیستم برضریب عملکرد(COP )و نسبت جریان( FR ) در محلولهای آبی لیتیوم بروماید لیتیوم نیتریت با محلول آبی لیتیوم بروماید خالص(LiBr) مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که سیستم های سرمایشی جذبی با محلولآبی LiBr − LiNo3دارای ضریب عملکرد بالا و نسبت جریان پایین نسبت بهLiBr خالص می باشند و عملکردسیستم در دما های قابل دسترسی توسط گردآورنده های خورشیدی آن را به عنوان سیستم سرمایش جذبی مناسب نسبت به منابع آلاینده سرمایشی می داند..