سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهدی پور – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

در این مقاله یک مدل دقیق برای شیبه سازی پویای برج های سینی دار ارائه شده است. الگوریتم بکار گرفته شده بصورت همزمان از موازنه های جرم و انرژی به همراه یک رابطه هیدرولیکی بر روی هر سینی بهره می برد. به علت استفاده از یک رابطه هیدرولیکی دقیق، امکان وارد کردن جزئیات ابعادی سینی ها در چرخه محاسبات فراهم شده است. نتنها منحنی تغییرات فشار در طول برج بصورت سعی و خطا در هر مقطه زمانی محاسبه و اصلاح می گردد، بلکه همچنین این امکان فراهم شده است تابا وارد سازی روابط مربوط به ماندگی مایع بر صحت نتایج حاصله افزوده شود. شرایط عملیاتی برج مانند ارتفاع مایع در ناودانی، سرعت بخار عبوری از سوراخ های سینی و شدت جریان مایع عبوری از روی سینی، از دیگر نتایجی است که ارائه شده است.