سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا پاپهن زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه ابوالمعالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین صابری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شکیب دریانوش – دانشگاه تربیت معلم کرج، کرج

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی دو بعدی برهمکنش پالس لیزری کوتاه با یک پلاسمای پرچگال می پردازیم که لایه ای از پلاسمای کم چگال جلوی آن را پوشش دادهاست . در اثر این بر همکنش، الکترون ها انرژی حرارتی کافی بدست آورده و از زمینه یون های سنگین جدا می شوند . جدایی بار ها میدان الکترواستاتیکی قوی ایجاد کرده که در اثر آن یون ها تا انرژی چندین مگا الکترون ولت شتاب می گیرند .