سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران قلی پور شهرکی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه
آلاله بابایی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این تحقیق تاثیر اندازه اولیه جزیره ها، ضخامت و آهنگ انباشت بر اندازه نهایی دانه ها با استفاده از شبیه سازی دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد وابستگی اندازه دانه ها به ضخامت به صورت تقریبا خطی می باشد. با افزایش آهنگ انباشت در دمای ثابت از اندازه نهایی دانه ها کاسته شده است. نتایج شبیه سازی همچنین نشان می دهد با افزایش ضخامت لایه در بافت ترجیحی ۱۱۰ رشد می کند.