سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عماد قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه اراک
محمد مروتی پسند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه اراک
مصطفی مروجی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک

چکیده:

در این تحقیق پدیده های انتقال در فرایند خشک کردن سیب زمینی با استفاده از تکنیکOhmic Heating بررسی شد . هدف از این مطالعه اثر شدت میدان الکتریکی ، هدایت الکتریکی و حرارتی جامد و مایع اطراف جامد ، پارامترهایی مانند سرعت خشک شدن ، محتوای رطوبت و تغییرات دمایی با زمان در طی فرایند خشک کردن سیب زمینی است . عامل اصلی بررسی دقت مدل سازی فرآیند خشک کردن با استفاده از روش عناصر محدود (FEM) است . در واقع در این مدلسازی سازی از حل همزمان معادلات انتقال حرارت ، رطوبت و میدان الکتریکی استفاده شد . نتایج نشان می دهند که روش Ohmic Heatingنسبت به دیگر روش های خشک شدن باعث کاهش زمان خشک شدن می شود و نفوذ جریان در سراسر محصول سریع تر از روش های معمولی بوده است و در هر دو فاز مایع و جامد یکسان و تقریبا با سرعت برابر صورت می گیرد . در نتیجه حفظ مواد معطر و طعم زدایی محصول ، ویتامین ها و سایر مواد مغذی محصول بیشتر می شود . سیستم حاصله از معادلات دیفرانسیل جزیی حالت – غیر یکنواخت با روش اجزاء محدود به کمک نرم افزار تجاری موجود (COMSOL) استفاده شده است .