سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک فرخ نیا همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی
کارن ابری نیا – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهر
آرش زمان ران – فارغ التحصیل کارشناسی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

در ایران تا کنون هیچ گونه مطالعه و تحقیقی بر روی فرآیند همینگ صورت نگرفته است. از همین رو در این مقاله فرآیند همینگ، در حالت دوبعدی توسط نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و تاثیر پارامترهای موثر بر روی کیفیت آن مشخص شده است. شعاع فلنج یکی از پارامتر های تاثیر گذار در فرآیند همینگ می باشد. فرآیند همینگ برای شعاع های ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ ، ۰٫۷۵ میلیمتر شبیه سازی شده است که بر طبق نتایج شبیه سازی کاهش شعاع فلنج باعث کاهش در میزان Roll-in می گردد مرحله فلنج کردن در میزان roll-in تاثیر گذار می باشد از همین رو شبیه سازی در حالت دو بعدی، با در نظر گرفتن مرحله فلنج کردن انجام شده و با نتایج بدست آمده بدون در نظر گرفتن مرحله فلنج، مقایسه شده است که طبق نتایج با در نظر گرفتن مرحله فلنج به دلیل وجود تغییر شکل و ایجاد کار سختی میزان roll-in کاهش می یابد. استفاده از چسب بین رودری و تودری باعث افزایش roll-in می گردد، اما از آنجایی که باعث استحکام اتصال رودری و تودری می شود در صنعت اغلب از چسب در فرآیند همینگ استفاده می گردد..