سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد لایقی – دکترای مهندسی مکانیک – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، وزارت جهاد کشاورز
سعید برجسته عسکری – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – عضو هیئت علمی پژوهشکده مهندسی وزارت جها

چکیده:

در این گزارش، نتایج حل عددی دو بعدی (متقارن محوری) میدان جریان آب اژدر با قطر ۳۲۴ میلیمتر در شرایط مختلف حرکت آن ارائه گردیدهو ضمن بررسی پیپچیدگی های تحلیل جریان اطراف اژدر از دیدگاه دینامیک سیالات محاسباتی، بسیاری از اتفاقاتی که بدلیل رفتار جریان سیال اطراف یک مدل ممکن است بر حل عددیتاثیر بگذارد تشریح می شوند.
معادلات حاکم بر جریان آشفته آب همان معادلات متوسط گیری شده رینولدزی ناویر – استوکس (RANS) هستند که با استفاده از نرم افزار FLUENT و به روش عددی حل شده اند. به منظور حصول اطمینان از دقت جوابها، محاسبات در شبکه های با اندازه های مختلف و با استفاده از چهار مدل آشفتگی Spalart-Allmaras ، k-اپسیلن , k-امگا و RSM و مدلهای دیواره مختلف انجام گرفته و نتایج بدست امده با یکدیگر مقایسه می گردد.