سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید مهدی قاسمی زاویه سادات – مدیر پروژه فناوری های جدید در ایران خودرو
محمد مروتی شریف آبادی – کارشناس پروژه فناوری های جدید در ایران خودرو
اصغر بخشیانی – کارشناس پروژه فناوری های جدید در ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله به پدیده اشباع صنعت خودرو در ایران پرداخته شده است. یکی از پیام های بنیادینرویکرد" پویایی سیستم"، بیان این موضوع است که هیچ پدیده مادی نمی تواند تا ابد به رشد خودادمه خواهد دهد[۴]. این بدان معناست که ناگریز، تقاضا برای خودرو و در نتیجه میزان تولید شرکت های خودرو سازی در ایران، پس از رسیدن به یک حد آستانه، کاهش می یابد. برای بررسی این موضوع، ابتدا به بررسی عوامل موثر بر تصور مردم از مطلوبیت مالکیت خودرو پرداخته شده است که بر تقاضای خودرو اثر می گذارد.علاوه بر این، درآمد سرانه مشتریان بالقوه، قدرت خرید آنها را تعیین می کند.