سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملیحه سلیمی – شرکت پتروشیمی جم ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
حسن شریفی – دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روئین حلاج – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرآیند جذب یکی از مهم ترین روش های جداسازی در صنایع شیمیایی است که در حین آن بعضی از اجزاء فاز گاز به درون فاز مایع نفوذ می کنند . بدلیل اینکه تا کنون بیشتر حالت پایدار این فرایند مورد بررسی قرار گرفته است ، لزوم بررسی حالت ناپایدار این فرایند و ارائه مدلی که عکس العمل برج جذب را در مقابل تغییراتی در شرایط ورودی به آن ، در مدت زمانی که طول می کشد تا برج مجددا به حالت پایدار برسد ، بیش از پیش مشخص می شود . در این مقاله رفتار دینامیکی برج های جذب پر شده برای فرآیند شیرین سازی گاز ترش توسط عمل جذب CO2 و نیز جذب همزمان CO2 و H2S توسط محلول مونو اتانول آمین در حالت غیر ایزوترمال مورد مطالعه قرار گرفته است . توسط این برنامه می توان دما و غلظت هر کدام از این دو سازنده را در فاز گاز و مایع در طول برج برای حالت پایدار و نیز برای حالت ناپایدار تا زمان رسیدن به حالت پایدار جدید بدست آورد .