سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسلاملوئیان – بخش مهندسی شیمی , نفت و گاز، دانشکده مهندسی, دانشگاه شیراز
راحله اصغری – بخش مهندسی شیمی , نفت و گاز، دانشکده مهندسی, دانشگاه شیراز

چکیده:

شبیه سازی عددی به کمک کامپیوتر از یک سیستم پیچیده وابسته به زمان ، جزء اصلی در هر طراحی مدرن امروزی است. روش های رایج , طولانی و در برخی موارد همراه با حدس و خطا است که بس یار زمان گیر بوده و سرعت و حجم محاسباتی ب الایی دارد . در این مو اقع استفاده از شبکه های عصبی مناسب است. در این مقاله شبیه سازی دینامیکی یک بویلر که در صنعت زیاد استفاده می گردد، انجام شده است . این امر به کمک یک شبکه ی عصبیrecurrentو با بهکارگیری داده های تجربی یک بوی لر صنعتی صورت گرفته است . همچنین اثر پارامترهای مختلف شبکه بر روی آموزش آن مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج شبیه سازی با استفاده از داده های تست نشان داد که شبکه طراحی شده با دقت مناسبی رفتار دینامیکی فرایند مذکور را پیش بینی مینماید.