سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی فنایی شیخ الاسلامی – استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی, دانشکده مهندسی , دانشگاه فرد
مهدی شریفیان – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی, دانشکده مهندسی , دانشگاه

چکیده:

در این مقاله، شبیه سازی رفتار دینامیکی بیوراکتور پیوسته تولید مخمر نانوائی با استفاده از مدل ساختاری و تفکیک شده، مبتنی بر موازنه جمعیت سلولی، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از این شبیه سازی نشان دادن توانائی مدل در پیش بینی دینامیک نوسانی و چندگانه بوده است. برای بررسی صحت عملکرد مدل از داده های تجربی موجود در مقالات استفاده شده است. نتایج مقایسه پیش بینی های مدل با داده های تجربی نشان می دهد که مدل فوق علاوه بر پیش بینی رفتار نوسانی، توانائی پیش بینی رفتار دوگانه را نیز دارا می باشد. بهرحال با توجه به تعداد نسبتاً زیاد پارامترهای موجود در مدل و نبود سنسورهای قابل اعتماد برای تعیین این پارامترها، تنظیم مناسب مدل، کار مشکلی می باشد. همچنین بررسی های صورت گرفته با استفاده از مدل سیبرنتیک (یک مدل ساختاری تفکیک نشده) نشان داد که مدل سیبرنتیک علی رغم توانائی منحصر بفرد آن در زمینه پیش بینی رفتار دیاکسی، در پیش بینی رفتار نوسانی و دوگانه در محیط های کشت پیوسته دارای ظعف عمده می باشد.