سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه عسکری – بخش مهندسی شیمی ، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – بخش مهندسی شیمی ، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – بخش مهندسی شیمی ، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله راکتور دوتایی مگامتانول بصورت شبه دینامیکی شبیه سازی شده است. این راکتور دو مرحله ای از دو نوع پوسته و لوله است که مرحله اول آن با آب اشباع و مرحله دوم آن باگاز سنتز خوراک خنک می شود. گاز سنتز خوراک از واحد رفرمینگ به پوسته راکتورمرحله دوم رفته و پس از اینکه گرمای واکنش را از لوله های آن جذب کرد به لوله های راکتور مرحله اول می رود و واکنش تبدیل گاز سنتز به متانول شروع می شود. این گاز از لوله های راکتو راول وارد لوله های راکتور دوم شده و در انتها محصول از پایین راکتور خارج می شود. معادلات انتقال جرم و انرژی برای فاز گاز و جامد ارائه شده است. دمای آب اشباع در راکتور اول ثابت است ولی دمای گاز خنک کننده در راکتور دوم ثابت نیست بنابراین در مدل راکتور دوم یک معادله اضافه مربوط به انتقال حرارت پوسته آن، وجود دارد. همچنین معادلات سینتیکی سرعت واکنش و افت فعالیت کاتالیست و نیز معادلات ضرایب انتقال حرارت و جرم نیز ارائه شده است. ابتدا این معادلات در حالت پایا حل شده است و اثر فعالیت کاتالیست بر هعملکرد راکتور بررسی گردیده است و با استفاده از نتایج آن و نیز حل معادلات دیفرانسیل بر حسب زمان به روش عددی، نتایج شبیه سازی دینامیکی ارائه گردیده است.