سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا آذری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صادقی – دانشگاه علم وصنعت ایران، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

راکتور سنتز آمونیاک مورد مطالعه , یک راکتور بستر ثابت کاتالیستی از نوع محوری می باشد . از آنجاکه واکنش سنتز آمونیاک یک واکنش گرمازا ست مسئله کنترل دما در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور از تزریق جریان کوئنچ بین مرحله ای استفاده می شود که موجب دور نگهداشتن واکنش از تعادل و بالا بردن درصد تبدیل آمونیاک م یگردد. در این تحقیق , رفتار دینامیکی راکتور و حساسیت دمای خروجی از بسترها نسبت به تغییر جریان های کوئنچ ورودی به بسترها بررسی شده است . شبیه سازی دینامیکی راکتور با فرض مدل شبه هموژن انجام پذیرفت . بااعمال تغییر در جریان های کوئنچ ورودی به بسترها و مشاهده تغییر ات دمای خروجی حساسیت سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است.