سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما ذوالریاستین – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

نشت از شبکه های توزیع آب در ایران، درصد قابل توجهی از تلفات آب به حساب نیامده فیزیکی را تشکیل می دهد. درحال حاضر، روشهای مختلفی جهت نشت یابی از طریق اندازه گیری مقدار آن به کمک دستگاه های نشت یاب به کار برده می شوند. در این مقاله، مکان یابی نشت و تعیین مقدار آن، از طریق مجموعه عملیاتی مرکب از فشارسنجی و شبیه سازی دینامیکی به کمک یکی از نرم افزارهای موجود مدلسازی سیستم توزیع آب شهری (MIKE NET) صورت گرفته است. در مدلسازی این پروژه، محل و مقدار نشت در لوله از طریق نسبت دادن یک روزنه به گره ابتدا یا انتها و یا نسبت مساوی به گره ها میسر می گردد. روش کار در این بررسی، بر اساس بیشینه نمودن ضریب همبستگی و کمینه نمودن مجموع مربعات خطا بین داده های اندازه گیری شده (اطلاعات موجود) و محاسبه شده فشار (توسط نرم افزار)، انجام گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی شبکه پایلوت و مقایسه آن با نتایج واقعی اندازه گیری شده، شبیه سازی دینامیکی می تواند به عنوان یک روش کارآمد، جهت کاهش وقت و هزینه جستجوی بی مورد سراسر شبکه برای نشت یابی، با دقت مناسب مورد استفاده قرار گیرد.