سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال محمدی – دانشجوی دکتری ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیزاده – دانشجوی دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اسماعیل پور – کارشناس ارشد، صنعت شهید همت
صدیقی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

سیستم دمش (فشارگذاری مخازن) موشک های سوخت مایع اهمیت زیادی درکارکرد مناسب و جرم نهایی موشک دارد.دراین مقاله سیستم دمش بالونی(برای فشارگذاری مخازن از هوای فشرده ذخیره درکپسول های فشارقوی استفاده می شود) موردبرسی قرارگرفته است.در ابتدا معادلات حاکم بر اجزاء دمش استخراج شده و یک برنامه کامپیوتری برای حل این معادلات درمحدوده زمانی کار موشک نوشته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تله متری موشک پروازی هم خوانی دارد. این برنامه شبیه سازی به دلیل امکان تغییر خصوصیات اجزاء دمش و پارامترهای کارکرد آن در بهینه سازی و طراحی سیستم دمش بالونی کاربرد دارد.