سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روئین حلاج – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام دبیر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

چون فرایند جذب در صنایع شیمیایی اکثرا در حالت پایدار صورت می گیرد، هرگونهتغییرات ناگهانی در پارامترهای ناگهانیورودی باعث از بین رفتن حالت پایدار میشود. بنابراین وجود معدلی که بتواند عکس العمل برج را در مقابل این تغییرات در زمان گذرا تا رسیدن دوباره برج به حالت پایدار پیشگویی کند ضروری به نظر می رسد.
در مقاله حاضر رفتار دینمیکی برجهای جذب پر شده برای فرایند جذب گازهای اسیدی مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از مدلسازی کلی، توسط برنامه کامپیوتری دو فرایند خاص را مدل کرده ایم.