سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره نورعلی پور – مدرس فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
افشین محسنی آراسته – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مسعود ترابی آزاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
یداله بهمن پور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

سرعت انتشار صوت در آب دریا به عواملی نظیر شوری، دما و عمق آب (فشار) بستگی دارد. در این تحقیق معادله موج صوتی استوانه ای با روش حل معادلات سهموی که روشی مناسب برای فرکانس کم و آبهای کم عمق است، مورد استفاده قرار گرفته است. زبان برنامه نویسی در این شبیه سازف برای حل معادله موج (هلمهولتز و به روش سهموی)++C و ترسیم شکلها و متحرک سازی آنها برنامه MATLAB می باشد که در تحقیق حاضر کاربر مقادیر شوری،دما و عمق متناظر با سطح و بستر و مشخصات بستر را در نقطه مورد نظر و تعداد شکلهای دلخواه را که توسط برنامه پرسیده شده، وارد می نماید. سپس برنامه تغییرات صوت را در یک مکان و زمان، با کم شدن دما و زیاد شدن شوری از سطح تا بستر بصورت متحرک نمایش می دهد. در این شبیه سازی، از داده های گشت دریایی ROPME سال ۲۰۰۱ خلیج فارس استفاده شده است. به دلیل در دست نبودن بعضی پارامترهای مهم از قبیل عمق و فرکانس منبع و پارامترهای مربوط به بستر، حالت کلی در بعضی از نمایشها در نظر گرفته شده است. این نرم افزار برای محیطهای کم عمق با فرکانس پایین (زیرHz1000( بخوبی قابل کاربرد می باشد.