سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی رضوانی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران
افشین انصاری بنام – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در انتخاب یک سیستم مسافرتی، هنگامی که چندین انتخاب موجود باشد، یکی از مهمترین عوامل، راحتی سفر ( ComfortRide ) است. همچنین برای صاحبان کالا، ضریب ایمنی یک سیستم حمل و نقل در حمل کالا، برای انتخاب آن سیستم حائز اهمیت است. یافتن میزانی مناسب برای عوامل ذکر شده، مستلزم شبیه سازی دینامیکی واگن و بوژی است. در این تحقیق، شبیه سازی دینامیکی واگن و بوژی با ۲۱ درجه آزادی توسط نرم افزار ، MATLAB انجام شده است. مدل تهیه شده با ارائه مثالهائی برای تعیین بازه مطلوب برای فنرها و کمک فنرها، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این بررسی و مطالعات مشابه را می توان جهت ارتقاء پروسه های کنترل و مراقبت از ناوگان حمل و نقل ریلی و ارتقاء ایمنی حرکت مورد استفاده قرار داد