سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا باغمیشه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی دینامیکی و کنترل راکتور بستر ثابت متانول با استفاده از یک مدل هتروژن بررسی شده و عملکرد کنترلر هایPID ،PI ثابت و PIDتطبیقی مبتنی بر حذف صفر و قطب در حذف اغتشاش و دنبالکردن مقدار مقرر با هم مقایسه شد هاند. دراین مقاله از یک بهینه ساز لحظه ای که از مدل پایای راکتور استفاده میکند جهت افزایش تولید متانول، استفاده شده است . بهینه ساز با کنترلر فشارپوسته کوپل و با تغییر در مقدار مقرر فشار پوسته موجب تنظیم متانول تولیدی در مقدار ماکزیمم می شود. همچنین با استفاده از بهینه ساز م ی- توان از مشکلات فرار دما در داخل بستر جلوگیری نمود.