سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کریمی مزرعه شاهی – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده هوافضا
سید علی نجفی بزرگی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، پیشرانش
امیر زنج – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، پیشرانش

چکیده:

همانطور که میدانیم در موتورهای سوخت مایع جهت تأمین و حفظ فشار ورودی پمپ ها از سیستم های دمش استفاده می شود. در این پژوهش سیستم دمش گرم مخازن پیشران یک موتور سوخت مایع خاص بصورت غیر خطی، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی دینامیکی شده است. شایان ذکر است که بر خلاف کارهای گذشته که سیستم دمش بصورت مجموعه ای مجزا در نظر گرفته می شد، برای اولین بار تاثیر کارکرد موتور روی عملکرد سیستم دمش نیز لحاظ شده است. در نهایت نیز داده های تحلیلی با نتایج تجربی مقایسه شد و نتایج مطلوبی بدست آمد.