سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد دورعلی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا نوین زاده – دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشجوی دکتری – دا

چکیده:

اکثر سیستمهای دینامیکی مانند سیستم های دینامیکی مکانیکی ، الکتریکی ، گرمایی ، هیدرولیکی ، پنوماتیکی ، زیست شناختی و غیره را می توان با دستگاه معادلات دیفرانسیل حالت سیستم توصیف نمود . از حل این معادلات دیفرانسیل ، پاسخ بردارهای حالت سیستم به صورت دینامیکی نسبت به ورودی های سیستم به دست می آید . معادلات سیستم های مکانیکی را می توان به کمک قوانین مکانیکی حاکم بر آن سیستم خاص ، مثلا قوانین بقای جرم ، بقای ممنتم و یا انرژی بدست آورد . متنوع بودن المانهای سیستم بر پیچدگی سیستم مکانیکی و در نهایت به استخراج دستگاه معادلات حالت سیستم می افزاید . کیت گاز سوز اتومبیل یا به عبارت دیگر سیستم گاز رسانی LPG، یکی از پیچیده ترین سیستم های مکانیکی بوده ، که از زیر سیستم های دینامیکی ، سیالاتی ، حرارتی ، ترمودینامیکی و دو فازی بودن سیال تشکیل شده است .