سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش صادقی – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، آزمایشگاه الکتر
جعفر میلی منفرد –
مجتبی میرسلیم –

چکیده:

ویژگیهای خاص، نظیر ساختار ساده، محکم، کار در محدوده وسیع توان ثابت و عملکرد در سرعتهای بسیار بالا باعث شده تا موتور سوییچ رلوکتانس گزینه مناسبی برای خودروهای الکتریکی که تنها گروه اتومبیلهایی با آلودگی صفر میباشند، محسوب شود. از آنجا که نرم افزار شبیه ساز پیشرفته خودرو. ADVISOR، قادر به تحلیل دینامیکی موتور الکتریکی نمیباشد و نیز بدلیل موجود نبودن مدل این موتور در کتابخانه ADVISOR، در این مقاله با مدلسازی دینامیکی موتور بطور جداگانه و پیوند آن با اجزاء دیگر خودرو که از نرمافزار ADVISOR آورده میشوند، مدل خودروی الکتریکی شبیه سازی و نتایج حاصل مورد بررسی قرار میگیرد.