سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژاد کواریم – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
محمد حق پناهی –
علی کفّاش هوشیار –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی دینامیک حاکم بر میکرو- نانو منیپولیشن با استفاده از نانو ربات AFM پرداخته شده است، به منظور مدلسازی دینامیک حاکم بر منیپولیشن در ابتدا با استفاده از دیاگرام جسم آزاد کانتیلیور به مدلی دست می یابیم که دینامیک حاکم بر کانتیلیور را بیان می کند و از حل این معادلات نمودار دینامیکی نیرو- زمان بدست می آید، با استفاده از دیاگرام جسم آزاد ذره، مدلسازی وشبیه سازی به منظور بدست آوردن مدهای حرکتی (غلتش- لغزش) ذره صورت می گیرد. با ترکیب دو مدل ارایه شده، مدلی که دینامیک حاکم بر ذره را بیان می کند، بدست می آید. با استفاده از این شبیه سازی، زمان و نیروی بحرانی حرکت که لحظه جدا شدن و ماکزیمم نیروی لازم جهت منیپولیشن را بیان می کند، بدست می آوریم. مشخص شدن این نیرو و زمان در بررسی های بیولوژیکی که ذره ممکن است در اثر جابه جایی تخریب شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با تغییر پارامترهای موثر و استفاده از شبیه سازی های ارایه شده شرایط حرکتی (نیرو-زمان) در حالت های مختلف بررسی می شود. از این شبیه سازی ها در انتقال کنترل شده ذرات بیولوژیکی استفاده می نماییم.