سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ستایشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده هوافضا
عباس ابراهیمی – دانشجوی دکترای هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده هوافضا
کریم مظاهری – استاد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده هوافضا
ایوب نیکروان – دانشجوی کارشناس یارشد مکاترونیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بالزن (Ornithopter) پرنده ای مکانیکی است که به کمک با ل زدن (Flapping) با چند بال ، نیروهای برآ و پیشران لازم برای پرواز خود را تامین می کند. بال زدن یک روش بسیار کارآمد برای پرواز در سرعت پایین است. هرچند نوعی انتخابی طبیعی در پرندگان و حشرات در طو ل صدها میلیون سال منجر به بهینه سازی مواد، اجزا، ترکیب، وزن و سینماتیک سامانه ی بال زدن آنها شده است، در طراحی ماشین های بال زن ناچاریم با تهیه ی ابزار شبیه ساز دینامیکی، امکان بهینه سازی این سامانه ها را فراهم نماییم. سامانه ی پیشران بال زن موردنظر در این مقاله دارای اجزای مختلفی ازقبیل باتری، موتور، جعبه دنده، مکانیزم بال زدن و بال انعطاف پذیر است. در این جا ضمن شناسایی اجزای مختلف این سامانه، دینامیک اجزا شبیه سازی و رفتار کلی سامانه به کمک نرم افزاری که بدین منظور تدوین شده است تحلیل می شود که نتایج آن آمده است. علاوه بر این با ارزیابی تجربی رفتار برخی اجزا و نتا یج حاصل شده برای اعتبارسنجی و اصلاح شبیه سازی بهره گیری شده است. درنهایت به کمک این شبیه سازی می توان اثر هر یک از متغیرها یا اجزای سامانه را در رفتار با ل زن مطالعه و برا ی بهینه سازی عملکرد کلی سامانه استفاده نمود.