سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
شاپور رودپیما – دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
اصغر حیدری – دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

معادلات حاکم بر یک راکتور بستر ثابت با جریِان شعاعی با استفاده از مدل شبه هموژن دو بعدی به روش تفاضل محدود حل شده اند. این روش، روش صریح نام داشته و پایدار است. روش به دست آوردن معادلات راکتور ارائه گشته است. روش حل می تواند برای هر دسته از معادلات غیر خطی نیز بکار رود. بعنوان نمونه، راکتوری با جریان شعاعی با استفاده از مدل شبه هموژن دو بعدی شبیه سازی و تحلیل شده است. این راکتور در حالت پایا در نظر گرفته شده است و معادلات به دست آمده به شدت غیر خطی می باشند.