سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شکوفه حکیم – استادیار، مهندسی شیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
لیلا مبلغ – کارشناس ارشد، مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف از این کار مدلسازی و شبیه سازی فرآیند پلیمریزاسیون اتیلن در فاز دوغابی در سه راکتور همزن دار سری برای تولید پلی اتیلن سنگین با استفاده از کاتالیست زیگلر- ناتا میباشد. از مدل کاتالیست با چند مرکز فعال برای مدلسازی استفاده گردید. با روش تجزیه(deconvolution)نمودار توزیع وزن مولکولی نمونه پلیمر مشخص گردید که حداقلشش مرکز فعال جهت شبیه سازی توزیع پهن وزن مولکولی پلیمر تولید شده مورد نیاز است. در روش اتخاذ شده برای بهینه سازی پارامترهای سینتیکی تنها نمودار توزیع وزن مولکولی راکتور اول تجزیه گردید. پس از تنظیم پارامترهای سینتیکی و بهینه کردن آنها نشان داده شد که مدل بدست آمده قادر است اطلاعات تجربی متوسط وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی،سرعت تولید محصول و زمان اقامت محصول پلیمر در راکتورها را پیش بینی نماید. با استفاده از مدل اثر تغییرات شدت جریان هیدروژن، مونومر،کومونومر و جریان ناخالصی ها بر روی سرعت تولید محصول و توزیع وزن مولکولی بررسی گردید.