سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی
امیر حیدری – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی
فاطمه محمدمحمدی – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله ابتدا راکتورهای Semibatch و موارد کاربرد ان بطور مختصر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، سپس بر اساس موازنه جرم، معادلات دیفرانسیل مربوط به سیستمهایAÛB® A+B®Products مورد بررسی قرار گرفت. سپس معادلات دیفرانسیل بدست آمده بر اساس روش رانگ کوتای مرتبه چهار حل گردید و با نتتیچ موجود در منابع کاملا همخوانی داشت. لازم بهذکر است در حال حاضر آزمایشاتی به منظور بدست اوردن نتایج تجربی درحال انجام که در صورت بدست آمدن نتایج مطلوب در اولین سمینار مهندسی شیمی ارائه می گردد.