سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین بیگی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی
میترا دادور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

با توجه به اهمیت تولید دی متیل اتر به عنوان یک سوخت جایگزین و دوست دار محیط زیست و کاربرد های فراوان آن فرآیند تولید دی متیل اتر امروزه مورد توجه است. در این مقاله راکتور بستر ثابت آدیاباتیک تولید دی متیل اتر به روش آبگیری از متانول بر روی ذرات کاتالیست گاما آلومینا مدلسازی و شبیه سازی میشود. هدف از این تحقیق تعیین درصد تبدیل مناسب برای راکتور با توجه به تغییر شرایط فیزیکی خوراک راکتور مانند دما، فشار، شدت و مقدار ورودی خوراک و ترکیب درصد اجزا (غلظت خوراک) و همچنین تغییر ابعاد راکتور میباشد.