سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج خیری زاد – دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف ایران
محمدباقر غفرانی – دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

در این مقاله به معرفی قسمتهای مختلف راکتور پرداخته شده و سپس روش شبیه سازی و طراحی مدل راکتور تحقیقاتی بیان گردیده است . در راکتورهای تحقیقاتی حرارت تولید شده جهت چرخاندن توربین ژنراتور و در نتیجه تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار نگرفته و حرارت تولیدی در اتمسفر دفع می گردد . جهت شبیه سازی راکتور تحقیقاتی مدل
نمودن تمامی اجزاء آن بصورت ریاضی مدنظر بوده و ا ز مشخصات ذاتی راکتور استفاده گردیده است . تابع تبدیل بین تغییرات راکتیویته و قدرت راکتور بدست آمده و برای چند پاسخ آزمایش گردیده است .