سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد ناصحی – بخش مهندسی شیمی , نفت و گاز، دانشکده مهندسی, دانشگاه شیراز
رضا اسلاملوئیان – بخش مهندسی شیمی , نفت و گاز، دانشکده مهندسی, دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – بخش مهندسی شیمی , نفت و گاز، دانشکده مهندسی, دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش شبیه سازی پایای راکتور سنتز دی متی لاتر از متانول و مقایسه نتایج آن با داده های طراحی پایه واحد می باشد. در این راستا، معادلات حاکم بر راکتور شامل معادلات موازنه جرم و انرژی برای دو فاز سیا ل و جامد نوشته شده و با استفاده از معادلات ترمودینامیک و سینتیک واکنش و بر اساس مدل دو بعدی ناهمگن، راکتور مذکور شبیه سازی گردید . با مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و داده های طراحی پایه، توافق خوبی بین مدل دو بعدی ناهمگن و داده های طراحی پایه راکتور مشاهده شد.