سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد میرزایی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
شکوفه حکیم – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علیرضا عقیلی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

برای تولید پلی اتیلن از راکتور ف از گازی بستر سیال در سطح دنیا به طور گسترد ه ای استفاده می شود. برای شبیه سازی حالت پایدار این فرایند از مدلهای ارائه شده در منابع استفاده شده است . در این کار تحقیقی از مدلهای سینتیکی و هیدرودینامیکی استفاده گردیده و نتایج حل آنها با داده های صنعتی مقایسه ش ده است . تأثیر پارامترهای گوناگون روی شرایط عملیاتی راکتور و خواص نهایی محصول بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های صنعتی مطابقت خوبی دارند.