سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا باغمیشه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این مقاله مدلسازی، شیبه سازی راکتور هتروژن بستر ثابت تولید متانول در حالت پایا ارائه شده اس ت. در این شبیه ساز ی برای توصیف مدل معادلات موازنه جرم، انرژی و افت فشار توده سیال همراه با معادله نفوذ نوشته شده و به صورت همزمان حل گردید هاند.. برای بیان محدویت انتقال جرم داخل دانه کاتالیستی از مفهوم ضریب کارآیی کاتالیست استفاده شده است . از آنجا که معادله نفوذ – واکنش از نوع معادله دیفرانسیل درجه دو غیر خطی با شرایط مرزی ابتدا و انتها م یباشد باعث کاهش سرعت حل معادلات شده و برای مواردی نظیر بهینه سازی، بررسی دینامیکی و حل دو بعدی مناسب نمی باش د. در این مقاله روشهای تسریع حل معادلات بررسی شده و نتایج مدل با نتایج صنعتی مقایسه شده است.