سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده موسوی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS-
پرویز ضیائیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
حمیدرضا ناصری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا شکیبا – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

از آنجائیکه مه ایجاد روشهای نوینی که در زمینه مدیریت منابع آب کشور بتوانند ایفای نقش نمایند هنوز هم لازم و ضروریس می باشد، لذا با پرداختن روی روشهای شبیه سازی نظیر مدل سلولهای خودکار سعی شده است تا به روش جدیدی در زمینه شبیه سازی سیلاب دست یافته شود. در این روش نوین با تلفیق داده های سنجش از دور، بکارگیری مدلهای هیدرولوژی موجود در زمینه برآورد سیلاب ناشی از بارش و بکارگیری مدل سلولهای خودکار، گسترش سیلاب شبه سازی شده است. به منظور پیاده سازی این مدل نرم افزار رایانه ای شبیه ساز سیلاب توسعه داده شده است. این نرم افزار با دریافت اطلاعات هندسی حوضه و میزان بارش از پایگاه داده سیلاب به انجام این شبیه سازی اقدام می نماید. عملیات شبیه سازی سیلاب با استفاده از مدل سلولهای خودکار برای دو حوضه کشور صورت گرفته است. مقایسه نتایج این شبیه سازی با داده های واقعی سیلاب نشان می دهد که شبیه سازی با بکارگیری از مدل سلولهای خودکار با دقت مطلوبی عمل می نماید.